Organisatie


N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim is hoofd van een groep vennootschappen waartoe ook behoren: De Krim Texel BV, Vakantiepark De Krim Texel BV, De Texelse Golfbaan BV, Hoogelandt BV, Molenbos BV, Texelcampings BV en Villapark De Koog BV. Hieronder leest u meer over onze Raad van Commissarissen (RvC), directie en medezeggenschapsraad. 

Eilandpost: de laatste nieuwtjes
Uitbreiding directie De Krim Texel
02-11-2020

De directie van De Krim Texel is per 1 november 2020 uitgebreid.

Lees meer
Jubileumboek is nu verkrijgbaar
02-11-2020

Vanwege het gouden jubileum heeft De Krim Texel een jubileumboek samengesteld.

Lees meer

RvC en Directie

Het bestuur van N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim bestaat uit een Raad van Commissarissen en een directie die bestaat uit vier directeuren. 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders leggen directie en Raad van Commissarissen verantwoordelijkheid af voor het gevoerde beleid. Zij informeren de aandeelhouders over de bedrijfsontwikkeling en de aandeelhouders kunnen specifieke zaken aan de orde te stellen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim bestaat uit 6 personen. De Raad van Commissarissen houdt het toezicht en adviseert. De commissarissen worden benoemd door de aandeelhouders. De Raad kijkt kritisch mee met de directie op onderwerpen als strategie, financiën, personeel, marktontwikkelingen etc.

Auditcommissie
De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het toetsen van de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving van N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim, het toetsen van de naleving van de vereisten op het gebied van wet- en regelgeving en het toetsen van de onafhankelijkheid en het functioneren van de interne en externe accountants. De Krim heeft, gelet op haar omvang en complexiteit, geen afzonderlijke auditfunctie. Om een stabiel controle raamwerk te waarborgen wordt er naast interne ook externe expertise ingezet (adviserende en controlerende accountant). 

Downloads

Krim_RvC2021_Site

De Raad van Commissarissen bestaat uit (v.l.n.r.)Niels Kossen, Pieter Siebinga , Kees den Ouden (vicevoorzitter), Erwin van der Linde, Cindy van Atteveldt en Dirk van der Beek (voorzitter). 

DeKrim_Directie_2021

Directie

De vierkoppige directie bestaat uit algemeen directeur Iwan Groothuis, commercieel directeur Jolanda Kamphuis, operationeel directeur Yvette van Veen en financieel directeur Bart van Tongeren. De directie stuurt het managementteam aan, dat zich bezighoudt met de verschillende exploitaties en stafafdelingen.

Downloads

Ondernemingsraad 

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie en overlegvorm met onze medewerkers. In 2019 heeft dat vorm gekregen door de oprichting van de ondernemingsraad. We ervaren duidelijk meerwaarde door open en transparant overleg en een tijdige betrokkenheid van de ondernemingsraad. 

Downloads

De Krim Texel, medewerkers

Meer over De Krim Texel

Jaarverslag

Jaarverslag

Hier kunt u ons jaarverslag uit 2021 lezen.

Camping Kogerstrand, historie

Historie

Van noodcamping in De Cocksdorp tot grootste recreatieaanbieder op Texel

KNRM

Hart voor Texel

Lees meer over onze inzet voor de leefbaarheid en vitaliteit van Texel

Vacature Medewerker Horeca

Werken bij De Krim Texel

Lees meer over werken bij De Krim Texel en bekijk de actuele vacatures