Registreer uw vaste plaats

op Vakantiepark De Krim

In 2022/2023 weer genieten van uw vaste plaats?

Wilt u ook in het volgende jaar weer genieten van uw vaste plaats op Vakantiepark De Krim? Dan kunt u ons dat nu al laten weten door het invullen van onderstaand formulier. Tevens geeft u op dit registratieformulier aan of u in 2023 (weer) gebruik wilt maken van de verhuurregeling of de zwembadregeling voor uw vaste plaats.
!!Let op: Het formulier dient jaarlijks opnieuw, in het geheel, ingevuld te worden ook als u niets wilt veranderen ten opzichte van 2022. Wij nemen geen gegevens over van het huidige jaar.    

Het formulier bestaat uit 3 onderdelen. Wilt u bij alle 3 onderdelen uw keuze aangeven? Alvast bedankt!

  1. Verhuur aan derden
  2. Gebruik van het zwembad
  3. Medegerechtigden tot gebruik (zie artikel 4.3 van uw overeenkomst)

 Wij ontvangen uw reactie graag vóór 1 september 2022.  

Registratieformulier Vaste plaatsen Vakantiepark De Krim 2022-2023

1: Verhuur aan derden

Indien u uw plaats wilt verhuren / door iemand anders laat gebruiken, vragen wij daarvoor een vergoeding van uw kant. De hoogte is afhankelijk van het aantal weken dat u uw plaats wilt verhuren. Geef hieronder aan hoeveel weken u voornemens bent de plaats te verhuren:

2: Zwembad

U kunt maximaal 6 jaarkaarten voor Zwembad De Krim aanschaffen. Deze zijn persoonsgebonden. Geef hieronder aan hoeveel jaarkaarten u wenst. Indien u verhuurt aan derden inclusief toegang zwembad, selecteer dan hieronder (ook) de bijdrage voor de zwembadkaarten voor eigen verhuur.

Vul vervolgens de naam en de geboortedatum van alle kaarthouders in. Voor nieuwe kaarthouders ontvangen we graag separaat een pasfoto. Voor kaarthouders die gelijk zijn aan 2022 zullen wij de pasfoto hergebruiken. Mocht u liever een nieuwe pasfoto aan willen leveren dan kan dat. Foto's kunt u aanleveren bij seizoensplaatsen@krim.nl.

Maak uw keuze

Vermeld hieronder de namen voor de gepersonaliseerde zwembadkaarten

3: Medegerechtigden tot gebruik 

Medegerechtigd tot het gebruik zijn de partner alsmede de tot het gezin behorende inwonende kinderen (zie artikel 4.3 van uw overeenkomst). Indien u gebruik wilt maken van deze regeling verzoeken wij hieronder de namen (max. 6) in te vullen.

Door het verzenden van dit formulier bevestigd u de Recronvoorwaarden voor Vaste Plaatsen te hebben gelezen en gaat u akkoord met de inhoud daarvan.

Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Dit leest u ook in ons privacybeleid.