Uw jaarplaats

op Camping Loodsmansduin

Uw jaarplaats in 2022 

Wilt u ook in het volgende jaar weer genieten van uw jaarplaats op Camping Loodsmansduin? Dan kunt u ons dat nu al laten weten door het invullen van onderstaand formulier.  Tevens geeft u op dit registratieformulier aan of u in 2022 (weer) gebruik wilt maken van de verhuurregeling of de medegebruikersregeling (beide is niet mogelijk).

Het formulier bestaat uit meerdere onderdelen. Wilt u bij alle onderdelen uw keuze aangeven? Alvast bedankt!

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 15 september 2021. 

Aanvullende informatie
Tarieven Jaarplaatsen Camping Loodsmansduin 2021/2022 (pdf)
Recronvoorwaarden Vaste Plaatsen (pdf) 

Registratieformulier Jaarplaatsen Camping Loodsmansduin 2021-2022

1: Verhuur aan derden

Indien u uw plaats wilt verhuren / door iemand anders laat gebruiken, vragen wij daarvoor een vergoeding van uw kant. De hoogte is afhankelijk van het aantal weken dat u uw plaats wilt verhuren. Geef hieronder aan hoeveel weken u voornemens bent de plaats te verhuren:

2: Medegebruikersregeling 

Indien u gebruik wilt maken van de Medegebruikersregeling (zie artikel 4.6 van uw overeenkomst) verzoeken wij hieronder de namen (max. 6) in te vullen. Let op: Dit is alleen mogelijk als u geen gebruik maakt van de verhuurregeling. 

3: Medegerechtigden tot gebruik 

Medegerechtigd tot het gebruik zijn de partner alsmede de tot het gezin behorende inwonende kinderen (zie artikel 4.3 van uw overeenkomst). Indien u gebruik wilt maken van deze regeling verzoeken wij hieronder de namen (max. 6) in te vullen.

Door het verzenden van dit formulier bevestigd u de Recronvoorwaarden voor Vaste Plaatsen te hebben gelezen en gaat u akkoord met de inhoud daarvan.

Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Dit leest u ook in ons privacybeleid.